ဝန်ဆောင်မှုများ

ဝဘ်ဒီဇိုင်း

 

 • စွယ်စုံရ ဒီဇိုင်း
 • ဒိုမိန်းအမည်စာရင်းသွင်းခြင်း
 • အခြေခံ ဝဘ်ဟိုးစတင်း
 • ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ငွေ အဆင့်

$၁၀.၀၀/လ

 • ပုံသေစာမျက်နှာ ၅ ခုအထိ
 • ၄လတစ်ကြိမ် အသေးစားမွမ်းမံခြင်း
 • ဒိုမိန်းအမည်
 • ဟိုးစတင်း

ရွှေ အဆင့်

$ ၂၀.၀၀/လ

 • သက်ဝင်သော စာမျက်နှာ ၁၀ ခုအထိ
 • လစဥ် အသေးစား မွမ်းမံခြင်း
 • ဒိုမိန်းအမည်
 • ဟိုးစတင်း

စိန် အဆင့်

$ ၃၀.၀၀/လ

 • သက်ဝင်သော စာမျက်နှာ ၂၀ ခုအထိ
 • အပတ်စဥ် အသေးစား မွမ်းမံခြင်း
 • ဒိုမိန်းအမည်
 • ဟိုးစတင်း

ဆက်သွယ်ရန်၊ dennis@simplecodestudio.com, 0064-21-1145 199

Terms and Conditions apply